Ορθογώνια, τετράγωνα, τρίγωνα και κύκλοι. Συνδυάζοντας τα βασικά σχήματα τα παιδιά εκπαιδεύονται στις βασικές αρχές της σύνθεσης.